рефераты
Главная

Рефераты по международному публичному праву

Рефераты по международному частному праву

Рефераты по международным отношениям

Рефераты по культуре и искусству

Рефераты по менеджменту

Рефераты по металлургии

Рефераты по муниципальному праву

Рефераты по налогообложению

Рефераты по оккультизму и уфологии

Рефераты по педагогике

Рефераты по политологии

Рефераты по праву

Биографии

Рефераты по предпринимательству

Рефераты по психологии

Рефераты по радиоэлектронике

Рефераты по риторике

Рефераты по социологии

Рефераты по статистике

Рефераты по страхованию

Рефераты по строительству

Рефераты по таможенной системе

Сочинения по литературе и русскому языку

Рефераты по теории государства и права

Рефераты по теории организации

Рефераты по теплотехнике

Рефераты по технологии

Рефераты по товароведению

Рефераты по транспорту

Рефераты по трудовому праву

Рефераты по туризму

Рефераты по уголовному праву и процессу

Рефераты по управлению

Курсовая работа: Тимчасове відновлення великого мосту

Курсовая работа: Тимчасове відновлення великого мосту

Варіант 1 відновлення мосту на обході

Розрахунок довжини підходів при відновлені мосту на ближньому обході виконується за планом:

Рис.1 Рівень проїзду тимчасового мосту


Рис.2 План ближнього обходу

Вихідні дані: R=350, b=25, a=25, i=20%


Lc – довжина підходу.

Lх – проекція обходу.

A – відстань між вісями старого мосту та вісью мосту на ближньому обході (згідно з завданням).

B – довжина прямої вставки між зворотніми кривими (згідно з завданням).

R – радіус кривих на підході (згідно завданням).

 

=140

Визначення рівня проїзду (▼ПР) тимчасового мосту:

 

ПРт.м. =▼ ПРк.м. – h1=46-3,4=52,27 м

 

▼ПРк.м. – відмітка підошви рейки капітального мосту 56,0м

▼ПРт.м. – відмітка підошви рейки тимчасового мосту


h1= Lc . il/1000=188,6*18/1000=2,4 м;

Lc – довжина криволініїно дільниці підходу 188,6м

i1 – ухил, що допускається;

il = iк – iп=18-2=16

iк – керуючий ухил 20

iп – ухіл пом’якшення;

Визначення рівня проїзду тимчасового мосту з умов забезпечення підмостового габариту:

▼ПРт.м. =▼ ГВВ + h2 + hб=34,5+4.0+3.27=51,77 м

▼ГВВ – відмітка горизонту високої води 45м

hб – будівельна висота судоплавної прогонової споруди, 3,27

h2 – висота підмостового габариту, 4,00

З двох значень відмітки підошви рейки приймається більше значення.

▼ПРт.м.=52,6 м

Визначення конструкції надбудов та фундаментів:


Розрахункова схема

 


▼ПР – відмітка підошви рейки

▼ВЗ – відмітка землі

▼ГМВ – відмітка горизонту меженої води

hб – будівельна висота примикающої прогонової споруди

hв – глибина води

hр – висота ростверку = 0,44 м

Hзп – висота зрізки паль при відсутності води

H’зп – висота зрізки паль при глибині води > 1.0 м

Hн – висота надбудови Hн=Нр+0,66 м

Опора 0

Опора №0:

Hн=▼ПР - hб - hр - ▼ВЗ - Hзп= 42,6-1,24-0,44-35-0,7=8,66 м

Приймаємо .

Схема надстройки № 107.


Опора 1

Опора №1:

Hн=▼ПР - hб - hр - ▼ВЗ - Hзп= 42,6-1,24-0,44-34-1,16=10,66 м

Приймаємо

Схема надстройки № 108 .

Опора 2

Опора №2:

Hн=▼ПР - hб - hр - ▼РМВ - Hзп= 42,6-1,24-0,44-33-1,2=8,66 м

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надбудови № 107.

Опора 3

Опора №:

Hн=▼ПР - hб - hр - ▼РМВ - Hзп= 42,6-1,24-0,44-33-1,2=8,66 м

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надстройки № 115.

Опора 4

Опора №4:

Hн=▼ПР - hб - hр - ▼ГМВ - H’зп =42,6-3,27-0,44-33-1,23=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надстройки № 115.


Опора 5

Опора №5:

Hн=▼ПР - hб - hр - ▼ГМВ - H’зп =42,6-3,27-0,44-33-1,23=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м.

Схема надбудови № 115.

Опора 6

Опора №6:

Hн=▼ПР - hб - hр - ▼ГМВ - H’зп =42,6-1,24-0,44-33-1,26=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м

Схема надбудови № 107.

Опора 7

Опора №7:

Hн=▼ПР - hб - hр - ▼ГМВ - H’зп =42,6-1,24-0,44-33-1,26=8,66

Приймаємо Hн=8,66 м

Схема надбудови № 107.

Опора 8

Опора №8:

Hн=▼ПР - hб - hр - ▼ГМВ - H’зп =42,6-1,24-0,44-35,6-0,7=10,66

Приймаємо Hн=10,66 м

Схема надстройки № 108.


Потреби в матеріалах на спорудження опори

№ п/п Показник О.в. Номер опори загалом
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Висота надбудови м 8,66 10,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 10,66
2 Потреба в лісоматер. на надбудову

м3

9,7 12,7 16,4 16,4 20,3 20,3 16,4 16,4 9,7 138,3
3 Потреба в металі на надбудову кг 535 748 966 966 1072 1072 966 966 535 7291
4 Потреба в лісоматер. на фундаменти

м3

7,19 9,2 31,9 31,9 50,1 50,1 31,9 31,9 7,19 251,38
5 Потреба в металі на фундамент кг 213 269 2237 2237 3435 3455 2237 2237 213 16513
6 Всього матеріалу

м3/

кг

Лесоматериалов, м3

389,68
Металла, кг 23804

Графік мінімального необхідного строка відновлення мосту на обході

\п

Найменування робіт Кількість годин 1 доба 2доба 3доба 4доба
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
1 Підготовчі роботи 20

2 Встановлення фундаменту 20

3 Монтаж надстройок 4

4 Встановлення П.С. 16

 5  всього  2,8 діб

Варіант 2 відновлення мосту на старій вісі

Відновлення мосту на старій вісі виконується на тому ж рівні, з максимальним використанням конструкцій опор та їх елементів, що зберіглися. В рамках заданого курсового проекту опора 0 та опора 1 збереглися і прогонова будова між ними теж збереглася, використаємо 2 фундаменти зруйнованих опор 4 та 8.

Підбір фундаментів та рам опор

Опора № 0

Опора №0

Приймаємо .

Схема надстройки № 107.

Опора № 1

Опора №1

Приймаємо .

Схема надстройки № 108.

Опора № 3

Опора №3

Приймаємо .

Схема надстройки № 107.


Опора № 4

Опора № 4

Приймаємо

Схема надстройки № 115.

Опора № 5

Опора №5

Приймаємо .

Схема надстройки № 115.

Опора № 6.

Опора № 6

Приймаємо .

Схема надстройки № 115.

Опора № 7.

Опора №7

Приймаємо .

Схема надстройки № 107.

Опора № 8.


Опора №8

Приймаємо .

Схема надстройки № 108.

Опора № 9

Опора №9

Приймаємо .

Схема надстройки № 108.

Потреби в матеріалах на спорудження опори

№ п/п Показник О.в. Номер опори загалом
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Висота надбудови м - - 10,66 10,66 8,66 7,66 10,66 10,66 8,66
2 Потреба в лісоматер. на надбудову

м3

- - 29,9 29,9 28,6 20,3 29,9 29,9 20,6 189,1
3 Потреба в металі на надбудову кг - - 1786 1786 1600 1072 1786 1786 1178 10994
4 Потреба в лісоматер. на фундаменти

м3

- - 11,34 40,9 0 50,1 40,9 40,9 0 184,14
5 Потреба в металі на фундамент кг - - 292 2866 0 3455 2866 2866 0 12345
6 Всього матеріалу

м3/

кг

- -

Лесоматериалов, м3

373,24
Металла, кг 23339

Графік мінімального необхідного строка відновлення мосту на обході

\п

Найменування робіт Кількість годин 1 доба 2доба 3доба 4доба
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
1 Підготовчі роботи 20

2 Встановлення фундаменту 20

3 Монтаж надстройок 4

4 Встановлення П.С. 14

 5  всього  3,0 діб

Порівняння варіантів

 

Основні показники будівництва О.В. Варіант
Ι ΙΙ
1 Довжина тимчасового мосту м 181,4 171,4
2 Потреби в лісоматеріалах

м3

389,68 373,24
3 Потреби в металі на опорах т 23,80 23,34
4 Потреби в збірно-розбірих прогонових спорудах шт. 2 2
5 Потреби в зварних широкополих двутаврових прогонових спорудах т 6 8
6 Мінімально технолог. Термін відновлення діб 2,8 3,0

З урахуванням порівняння варіантів відновлення мосту прийнято рішення на відновлення мосту на обході.


Расчет трудозатрат на работы выполняемые вне оси моста

міст опора конструкція фундамент

№ п/п

Наименование

работ

Един.

измер.

Кол-во

работ

Потребность в рабочей силе, чел/ч Состав команды
на изм. на объём
1

Сборка копров и кранов

-  ПКК-2х1250

-  ПСК-500

-  ПК-2х500

-  УСА

-  УКА

-  СРК-50

копер

копер

копер

кран

кран

кран

1

2

1

2

1

0

6,5

7,5

18,7

7,0

5,0

163

65

15

18,7

17,0

10,0

163

2/11

1/4

1/10

1/6

1/4

1/11

3 Распиловка круглого леса

м3

582,65 6,4 3728,96 1/9
4 Изготовление поковок м 28,21 145 4090,45 1/9
5 Изготовление элементов надстроек опор, НР, ростверка

м3

149,38 30 4481,4 1/9
6 Изготовление прямоугольных рам 6,3 м из пиленного леса шт 65 16,7 1085,5 1/3
7 Сборка блоков опор из готовых рам

м3

149,38 6,4 956,032 1/3
8

Заготовка свай

-  одиночных

-  кустовых

м3

м3

17,92

188

5,0

11,0

89,6

2068

2

5

9 Транспортные работы % 6 112,7
Итого 18769,142

Ведомость трудозатрат на работы выполняемые на оси моста

№ п/п

Наименование

работ

Един.

измер.

Кол-во

работ

Потребность в рабочей силе, чел/ч Состав команды
на изм. на объём
1 Установка НР опора 6 15,0 90 1/6
2

Забивка свай

опора № 0УКА одиночные

опора №1 УКА одиночные

опора № 2 УКА одиночные

опора № 3 ПК-2х1250 кустовые

опора № 4 ПСК-500

опора № 5 ПК-2х1250 кустовые

опора № 6 ПК-2х1250 кустовые

опора № 7 ПК-2х1250 кустовые

опора № 8 ПСК-500

 

 свая

 свая

 свая

свая

свая

свая

свая

свая

свая

 

 15

 20

 24

20

15

20

20

20

15

 

 10

 30

 10

13

10

13

13

13

10

 

 220

 260

 240

260

220

260

260

260

220

 

 1/8

2/11

 1/8

2/11

 1/8

2/11

2/11

2/11

 1/8

3

Обстройка свайных ростверков

-  на суходоле

-  на воде

ростверк

3

6

20

42

60

252

1/4

1/6

4 Сборка деревянных опор из готовых блоков

м3

420,78 1,6 673,2 1/6
5 Сборка СРП 33,6 п.с 1 32,5 65 1/8
6

Сборка ПС из СШБ lp = 23,0 м

п.с 6 19,2 115,2 1/10
7 Устройство мостового полотна м 178,4 5,52 1189,49 1/4
8 Отсыпка конусов

100 м3

10,23 20,0 204,6 1/9
9 Транспортные и прочие рабты % 6,0 247,06
Итого непосредственно на восстановлении моста, чел×ч 5076,15
Итого с учётом заготовки материалов, чел×ч 21845,29

Описание графика производства работ

Срок сооружения временного моста на ближнем обходе составляет 3,5 суток. Работы ведутся на широком фронте, что значительно сокращает срок восстановления.

Время, затраченное на выполнение одного вида работ определяется по формуле

Тv = V×t,

где V – объём работ;

t – время на выполнение единицы работы, ч

1.  Подготовительные работы составляют 10 часов.

2.  Установка направляющих рам:

Опораы № 3-7. Направляющая рама крепится к анкерной балке ПК 2х1250 одним концом, а другой конец укладывается на деревянный плот К1 (1-6).

3.  Забивка свай.

Опора № 2. Одиночные сваи погружают агрегатом УКА К2 2(1-4).

Опора № 3. Сваи кустовые, забивка свай производится агрегатом ПКК 2х1250. Он одновременно забивает две сваи вертикально и наклонно в одну сторону или по одной свае, когда они наклонены в разные стороны. После окончания работ агрегат переходит на опору № 4 К3 (2-11).

Опора № 5. Сваи кустовые ,сваи погружаем агрегатом ПКК 2х1250 К3 (2-11).

4.  Разборка кладки вручную

Разборку кладки производит К5 (1-4) с применением ЭСБ-4-119 (2 электроперфоратора С408Б).

5.  Отсыпка щебёночной подушки. Отсыпку производит К6 (1-3).

6.  Обстройка ростверков.

Для устройства ростверков применяем К8 (1-6) работающая одновременно на суше, а затем на воде. Принимаем комплект ЭСБ-4-ИД.

7.  Отсыпка конусов.

Опора № 8. Работа производится двумя экскаваторами ЭО-4121 и четырьмя самосвалами. Карьер находится в 2 км от места строительства.

8.  Монтаж надстроек опор.

Для монтажа принимаем две команды, одна из которых К9 (1-8) работает на суше, вторая К10 (1-8) на воде. На воде монтаж производим из плотов, поблочно.

9.  Сборка пролётных строений.

Пролётное строение СШБ собирается одним краном УКА и монтажной командой 11 (2-16). По окончанию работ кран переходит на сборку следующего СШБ.

Сборка ПС СРП-33,6 собирается двумя кранами УКА и КС-4561.

10.  Установка пролётных строений.

Эту работу выполняет команда 15 (1-10) при помощи железнодорожного крана СРК-50. Пролётные строения устанавливаются с полностью уложенным мостовым полотном К13 (3-21) СШБ и К 14 (3-26) СРП.

11.  Приведение мостового пути в эксплуатационное состояние осуществляется командой К16 (2-18).


© 2012 Рефераты, доклады и дипломные работы, курсовые работы бесплатно.